β-adrenergic receptors activate exchange protein directly activated by cAMP (Epac), translocate munc13-1, and enhance the Rab3A-RIM1 α interaction to potentiate glutamate release at cerebrocortical nerve terminals

 1. Ferrero, J.J. 1
 2. Alvarez, A.M. 1
 3. Ramírez-Franco, J. 1
 4. Godino, M.C. 1
 5. Bartolomé-Martín, D. 1
 6. Aguado, C. 2
 7. Torres, M. 1
 8. Luján, R. 2
 9. Ciruela, F. 3
 10. Sánchez-Prieto, J. 1
 1. 1 Universidad Complutense de Madrid
  info

  Universidad Complutense de Madrid

  Madrid, España

  GRID grid.4795.f

 2. 2 Universidad de Castilla-La Mancha
  info

  Universidad de Castilla-La Mancha

  Ciudad Real, España

  GRID grid.8048.4

 3. 3 Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge
  info

  Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge

  Barcelona, España

  GRID grid.418284.3

Journal:
Journal of Biological Chemistry

ISSN: 0021-9258

Year of publication: 2013

Volume: 288

Issue: 43

Pages: 31370-31385

Type: Article

Export: RIS
DOI: 10.1074/jbc.M113.463877 PMID: 24036110 SCOPUS: 2-s2.0-84886716214 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor
Data source: Scopus