Escultura barroca en Canarias (1600-1750)

  1. Calero Ruiz, Clementina
Dirigida per:
  1. María del Carmen Fraga González Director/a

Universitat de defensa: Universidad de La Laguna

Fecha de defensa: 30 de de novembre de 1983

Tipus: Tesi