Evolutionary built decision trees for supervised segmentation of follicular lymphoma images

  1. Zorman, M.
  2. Sigut, J.F.
  3. De La Rosa, J.L.S.
  4. Alayón, S.
  5. Kokol, P.
  6. Verlič, M.
Actes:
Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control

ISSN: 1025-8973

Any de publicació: 2006

Pàgines: 182-187

Tipus: Aportació congrés