A fuzzy location problem based upon georeferenced data

  1. Expósito-Márquez, A.
  2. Expósito-Izquierdo, C.
  3. Melián-Batista, B.
  4. Moreno-Vega, J.M.
Colección de libros:
Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISSN: 1434-9922

Ano de publicación: 2018

Volume: 358

Páxinas: 67-86

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-62359-7_4 GOOGLE SCHOLAR