Modelo lineal de regresión

  1. Gustavo Mario Ramírez Santana
  2. Stephany Hess Medler
  3. Juan Andrés Hernández Cabrera

Éditorial: Resma

ISBN: 84-930079-2-7

Année de publication: 1999

Type: Livre