Más allá del mar tenebroso

  1. Dolores Corbella Díaz
Book:
Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea
  1. Esther Corral Díaz (coord.)
  2. Elvira Fidalgo Francisco (coord.)
  3. Pilar Lorenzo Gradín (coord.)

Publisher: Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016

ISBN: 978-84-16533-69-5

Year of publication: 2016

Pages: 241-254

Type: Book chapter

Export: RIS