Antonio Cendón, un precursor identificadohistoria e restauración dunhas pinturas do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

  1. Cristina Rodríguez Rodríguez
  2. Francisco Fariña Busto
Journal:
Boletín auriense

ISSN: 0210-8445

Year of publication: 2011

Tome: 41-42

Pages: 843-880

Type: Article

Export: RIS

Metrics

CIRC

  • Social Sciences: D
  • Human Sciences: D