Antonio Cendón, un precursor identificadohistoria e restauración dunhas pinturas do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

  1. Cristina Rodríguez Rodríguez
  2. Francisco Fariña Busto
Revue:
Boletín auriense

ISSN: 0210-8445

Année de publication: 2011

Tomo: 41-42

Pages: 843-880

Type: Article

Exporter: RIS