El efecto diferencial de escribir sobre un mismo trauma o sobre diferentes traumas en el bienestar psicológico y el estado de salud autoinformado

 1. Wenceslao Peñate Castro
 2. Tasmania del Pino Sedeño
 3. Juan Manuel Bethencourt Pérez
Revista:
Universitas psychologica

ISSN: 1657-9267

Any de publicació: 2010

Volum: 9

Número: 2

Pàgines: 433-445

Tipus: Article

Altres publicacions en: Universitas psychologica

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Dialnet Métricas: 5 (31-05-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2010
 • Factor d'impacte de la revista: 1.283
 • Factor d'impacte sense autocites: 1.092
 • Article influence score: 0.0
 • Quartil major: Q2
 • Àrea: PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 51/120 (Edició: SSCI)

SCImago Journal Rank

 • Any 2010
 • Impacte SJR de la revista: 0.279
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Psychology (miscellaneous) Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 135/235
 • Àrea: Social Psychology Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 125/223

CIRC

 • Ciències Socials: B