Origins and evolution of the actin cytoskeleton

  1. Rivero, F.
  2. Cvrčková, F.
Colección de libros:
Advances in Experimental Medicine and Biology

ISSN: 0065-2598

ISBN: 9780387740201

Ano de publicación: 2007

Volume: 607

Páxinas: 97-110

Tipo: Revisión

DOI: 10.1007/978-0-387-74021-8_8 GOOGLE SCHOLAR