The Combinatorics of Plane Curve Singularities: How Newton Polygons Blossom into Lotuses

  1. Barroso, E.R.G.
  2. Pérez, P.D.G.
  3. Popescu-Pampu, P.
Llibre:
Handbook of Geometry and Topology of Singularities I

ISBN: 9783030530600

Any de publicació: 2020

Pàgines: 1-150

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-53061-7_1 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Objetivos de desarrollo sostenible