Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. RTI2018-098730-B-I00. Inhibición y Negación Lingüística. Mecanismos Neuronales Compartidos

    Manuel de Vega Rodríguez, David Beltrán Guerrero