Teses dirixidas (1) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2007

  1. Interacción de recursos estéticos entre cine y videoclip en la filmografía de David Fincher

    David Fuentefría Rodríguez

    Dirixida por Luis Fernando Iturrate Cárdenes