Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Queen's University Belfast (1)

1992

  1. Early development of the human area postrema and subfornical organ

    The Anatomical Record, Vol. 232, Núm. 4, pp. 612-619