Publications by the researcher in collaboration with Francisco Salto Alemany (1)

2004

  1. Realismo e indeterminación cardinal

    Laguna: Revista de Filosofía, Núm. 15, pp. 177-194