Publicacions en què col·labora amb Ricardo Testoni (1)

2010

  1. A choice of Sobolev spaces associated with ultraspherical expansions

    Publicacions matematiques, Vol. 54, Núm. 1, pp. 221-242