Departament: Física

Institut d'investigació: Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física Atómica, Molecular y Fotónica

Àrea: Física Aplicada

Grup d'investigació: Light-matter interactions and Extreme Application Photonics Laboratory

Correu: ovaronao@ull.edu.es

Web personal: https://www.linkedin.com/in/devarona/

Àrea d'investigació: Ciencias

Doctor per la Leibniz Universität Hannover amb la tesi Fiber Amplifiers at 1.5 µm for Laser Sources in Next-Generation Gravitational Wave Detectors 2019. Dirigida per Dr/a. Detlev Ristau.