Publicacions en què col·labora amb Kevin Soler Carracedo (1)

2019

  1. Random lasing in brain tissues

    Organic Electronics, Vol. 75