Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Regional Universitario de Málaga (10)

2014

  1. HLA-DRB1∗15:01 allele protects from asthma susceptibility

    Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 134, Núm. 5, pp. 1201-1203