Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Monash University (2)

2003

  1. Tachykinins and tachykinin receptors in human uterus

    British Journal of Pharmacology, Vol. 139, Núm. 3, pp. 523-532