Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (2)