Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut Pasteur (5)