Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de French Institute of Health and Medical Research (5)