Departament: Química

Àrea: Química Física

Grup d'investigació: Ciencia de superficies y electrocatálisis

Correu: jcaldero@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi Catalizadores para celdas de combustible de metanol directo 2013. Dirigida per Dra. Elena María Pastor Tejera, Dr. José Luis Rodríguez Marrero.