Departament: Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética

Àrea: Genètica

Grup d'investigació: Genómica y Salud

Correu: emarting@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias