Departament: Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura

Àrea: Expressió Gràfica en l'Enginyeria

Correu: ffarrod@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura