Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Wuhan University (1)