Departament: Química Orgánica

Àrea: Química Orgànica

Grup d'investigació: Estructura de biomoléculas.

Correu: jpalazon@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias