Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Vinča Institute of Nuclear Sciences (1)