Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Tecnologia Electrònica

Grup d'investigació: Sensores Inteligentes (Smart Sensors Group)

Grup d'investigació: LDF-TECNOMAR

Correu: mrvalido@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi Medida y transmisión de señales electrofisiológicas de mamíferos marinos 2001. Dirigida per Dr. Alejandro José Ayala Alfonso, Dr/a. Félix Herrera Cabello.