Departament: Medicina Física y Farmacología

Àrea: Fisioteràpia

Grup d'investigació: Movement and health lresearch group

Correu: jfernago@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud