Departament: Enfermería

Àrea: Infermeria

Correu: jclement@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud