Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Hospital Universitario de Canarias (5)

2005

  1. Striatal expression of GDNF and differential vulnerability of midbrain dopaminergic cells

    European Journal of Neuroscience, Vol. 21, Núm. 7, pp. 1815-1827