Departament: Astrofísica

Àrea: Astronomia i Astrofísica

Correu: rjgarcia@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias