Departament: Química

Àrea: Química Analítica

Grup d'investigació: Análisis químico aplicado a la Industria, Medioambiente y Productos Agroalimentarios

Correu: rrodrira@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias