Departament: Filología Inglesa y Alemana

Àrea: Filologia Anglesa

Grup d'investigació: Procesos de comunicación interlingüística e intercultural

Correu: mmfernan@ull.es

Àrea d'investigació: Artes y Humanidades