Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Màquines i Motors Tèrmics

Correu: mtarenci@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura

Doctora per la Universidad de La Laguna amb la tesi Fragmentacion de radicales alcoxidos aproximacion a una nueva sintesis de espiro- y macro-lactonas 1994. Dirigida per Dr/a. Ernesto Suárez López.