Departament: Dirección de Empresas e Historia Económica

Institut d'investigació: Instituto Universitario de la Empresa

Àrea: Organització d'Empreses

Grup d'investigació: Grupo de Investigación de Análisis Estratégico (GIAE)

Correu: vayanes@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas

Doctora per la Universidad de La Laguna amb la tesi Incertidumbre percibida del entorno y riesgo estratégico asumido en la toma de decisiones estratégicas 2002. Dirigida per Dr/a. Juan Ramón Oreja Rodríguez.