Departament: Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría

Àrea: Medicina

Correu: jlfernan@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud