Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Nice Sophia Antipolis University (2)