Publicaciones en colaboración con investigadores/as de VU University Amsterdam (1)

2011

  1. Gender ratio and cognitive profiles in dyslexia: A cross-national study

    Reading and Writing, Vol. 24, Núm. 7, pp. 729-747