Proxectos vixentes

 1. Tesoro Lexicográfico del Español en América

  Alejandro Fajardo Aguirre, Dolores Covadonga Corbellá Díaz

 1. ProID2020010084. Observatorio atlántico de portuguesismos (OPORTAT)

  Alejandro Fajardo Aguirre

Proxectos finalizados

2021

 1. FFI2016-76154-P. Portuguesismos atlánticos: ss. XVIII-XXI (Fase de análisis y conclusión)

  Dolores Covadonga Corbellá Díaz, Alejandro Fajardo Aguirre

2017

 1. FFI2013-43937-P. Portuguesismos atlánticos (siglos XVI-XVII)

  Dolores Covadonga Corbellá Díaz