Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Tübingen (1)

1990

  1. Mitochondrial DNA evolution in the obscura species subgroup of Drosophila

    Journal of Molecular Evolution, Vol. 31, Núm. 2, pp. 122-131