Área: Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Grupo de investigación: IUSLABOR-ULL

Beca de investigación Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACISII)