Publicacions en què col·labora amb Amor Rayco Cáceres Pérez (3)