Publicacions en què col·labora amb Glorian Katherine Mura Escorche (1)