Área: Psicoloxía Social

Grupo de investigación: Investigación psicosocial en salud y seguridad organizacional (IPSSO)