Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (2)