Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (1)