Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (8)